جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران

Iran Games Cup 2019

 

تماس با دبیرخانه:

۰۲۱۸۸۸۶۰۹۲۳

رشته Quiz Of Kings

قوانین و زمان‌بندی رشته Quiz of Kings

قوانین

مسابقات طبق روال هر سال، با چند مرحله‌ی انتخابی آنلاین در خود بازی شروع خواهد شد.
شرکت‌کنندگانی که موفق به تکمیل چالش‌های درون بازی کوییز آو کینگز شوند، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و به صورت مستقیم به مسابقات حضوری راه پیدا خواهند کرد.
جزئیات تکمیلی متعاقبا و از طریق صفحه‌های رسمی کوییز آو کینگز در شبکه‌های اجتماعی و خود بازی اعلام خواهد شد.

برنامه مسابقات

روند پذیرش و رقابت افراد در مسابقه حضوری و انفرادی

 

۱-بررسی کارت شناسایی با لیست افراد ثبت نامی

۲-اهدای کارت نام کاربری و رمز عبور مختص فینال

۳-اهدای گیفت کارت و پکیج هدیه کوییزی

۴-راهنمایی افراد به صندلی اختصاص داده شده به هر فرد

۵-تذکرات مربوط به قوانین مسابقه

۶-اعلام شروع مسابقه

۷-نظارت بر افراد شرکت کننده جهت جلو گیری از تقلب

۸-مشخص کردن برندگان و هدایت به بیرون از فضای برگزاری

۹-انتقال مشخصات افراد برنده به تیم فنی جهت مچینگ مسابقه جدید

زمان بندی مسابقات کوییز کاپ

 

۲ تا ۵ شهریور: افتتاحیه، فن فست، مشخص شدن ۱۸ نفر راه یافته به مرحله ی فینال

۶ شهریور: چهارشنبه، مسابقه حضوری انفرادی ۱۲۸ نفر، در پایان روز بازیکنان دو بازی رده بندی و فینال باید مشخص شود.

۷ شهریور: پنج شنبه، مسابقه حضوری تیمی، ۳۲ تیم سه نفر، در پایان روز ۴ تیم بازی های رده بندی و فینال مشخص خواهد شد.

۸ شهریور: برگزاری بازی های فینال و رده بندی انفرادی و تیمی

 

 

جدول زمابندی مسابقات انفرادی تاریخ ۶ شهریور:

 

زمانمرحله ی مسابقه
۱۹.۳۰-۱۱پذیرش
۲۱۱.۳۰-۱۲.۱۵۱۲۸ نفر
۳۱۲.۳۰-۱۳.۱۵۶۴ نفر
۴۱۳.۱۵-۱۴.۳۰نماز، ناهار، استراحت
۵۱۴.۴۵-۱۵.۳۰۳۲ نفر
۶۱۵.۴۵-۱۶.۳۰۱۶ نفر
۷۱۷-۱۷.۴۵۸ نفر
۸۱۸-۱۸.۴۵۴ نفر
۹۱۹-۱۹.۴۵مشخص شدن فینالیست ها و رده بندی

 

جدول زمابندی مسابقات تیمی تاریخ ۷ شهریور:

 

۱۹.۳۰-۱۱پذیرش
۲۱۱.۳۰-۱۲.۳۰شروع مسابقه با ۳۲ تیم
۳۱۳-۱۳.۴۵۱۶ تیم
۴۱۳.۴۵-۱۴.۳۰ناهار، نماز، استراحت
۵۱۴.۴۵-۱۵.۳۰۸ تیم
۶۱۶-۱۶.۴۵۴ تیم
۷۱۷-۱۷.۴۵مشخص شدن رده بندی و فینال